Användarvillkor

Användaravtal mellan användare (kund) ochAFerry Ltd. Läs dessa användarvillkor och förbehåll (Villkor och förbehåll) noga innan du använder sajten och gör någon bokning.

Du godkänner villkoren och förbehållen när du använder sajten, utan krav. Om du inte är överens med någon del av villkoren och förbehållen, får du inte använda sajten på något sätt eller boka.

Alla bokningsförfrågningar ska skickas till mail@aferry.com eller kontakta kundtjänst genom telefonnumret på din bokningsbekräftelse.

Sajten erbjuds av AFerry Ltd, vars registrerade kontor ligger på 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, England.

Observera; skriv till AFerry Ltd, på 2Morrow Court, Sutton Courtenay, OX14 4FH, Oxfordshire, England för att kontakta kundtjänst eller e-mail: mail@aferry.com

Ändringar av Villkor och förbehåll

AFerry Ltd förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera Villkor och förbehåll när det gäller användningen av sajten då och då utan att meddela användare först. Fortsatt användning av sajten efter att ändringar har gjorts i Villkor och förbehåll, innebär att dessa ändringar accepterats.

Copyright och varumärken

Den här sajten och innehållet i den, inklusive text och grafik lyder under copyright-lagar och får inte kopieras, återges, återpubliceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras utan skriftligt tillstånd av AFerry Ltd. Du får använda innehåll från sajten för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Materialet som finns på sajten ägs av AFerry Ltd eller dess affiliates såvida det inte identifierats som tillhörande tredje part. Namnet AFerry och alla andra märken, logo och grafik av AFerry Ltd som visas på sajten är registrerade varumärken för AFerry Ltd eller dess affiliates. Andra företag och produkter eller servicenamn som visas på sajten är respektive ägares.

Du samtycker till att inte skicka eller överföra några webbsidor, data eller innehåll som finns på den här sajten till någon annan dator, server, webbsajt eller andra media för massdistribution eller för användning i något kommersiellt sammanhang. Du samtycker till att inte använda någon apparat, program eller rutin för att inkräkta eller försöka inkräkta på sajten så att den inte fungerar normalt.

Sajtanvändning

Du får bara använda sajten för att göra äkta reservationer eller inköp och får inte använda sajten i något annat syfte, vilket inkluderar utan begränsning, alla spekulativa, falska eller bedrägliga reservationer eller någon reservation där efterfråga förväntas. Detta är förbjudet.

Du samtycker till att inte vidta åtgärder som försvårar eller belastar vår infrastruktur och som AFerry Ltd bedömer som oskäligt eller inte står i proportion till förmånerna AFerry Ltd erhåller från din användning av sajten.

Du samtycker till att reservationsmöjligheterna för resetjänster på webbsajten endast kommer att användas för äkta reservationer eller inköp för dig eller för en annan person som du har laglig rätt att agera för. Du förstår att alltför stor användning eller missbruk av reservationsmöjligheter för resetjänster på webbsajten kan resultera i att du nekas åtkomst till dessa möjligheter.

AFerry Ltd tar inte vid något tillfälle på sig något ansvar med hänsyn till din förmåga att komma åt eller använda sajten, något avbrott i den åtkomsten eller misslyckande att avsluta någon transaktion. AFerry Ltd garanterar inte att sajten är fri från datavirus, buggar eller egenskaper som kan orsaka förlust eller skada.

Sajtinnehåll

AFerry Ltd ger allmän information på sajten enbart i syfte att vägleda. Notera att AFerry Ltd när som helst kan ändra någon aspekt av sajten eller innehållet, inklusive tillgänglighet av rederier, inslag, information, databas eller innehåll. AFerry Ltd garanterar inte, speciellt med hänsyn till pass, visa och vaccinationskrav, att informationen alltid är aktuell och det är ditt ansvar att se till att du förstår och följer alla relevanta krav för pass, visa och vaccinationer.

AFerry Ltd garanterar inte att informationen på sajten (inklusive utan begränsning priser, beskrivningar eller datum) är fri från fel eller försummelser, men vi kommer att vidta alla åtgärder för att korrigera alla fel eller försummelser så snabbt det går när vi har uppmärksammats på dem.

Användarinformation

Du samtycker till följande förpliktelser, inklusive utan begränsning. Du accepterar finansiellt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn eller konto. Du garanterar att all information du ger om dig själv eller medlemmar i hushållet är sanna och riktiga.

Reservationer:

När en bokning gjorts på vår sajt och vi har fått fullt betalt som accepterats av AFerry Ltd, så skickar vi en e-mailbekräftelse som beskriver den relevanta bokningen. E-mailbekräftelsen innehåller ditt bokningsnummer som du måste presentera med relevant foto I.D. innan du går ombord så att du får dina bljetter. Bokningar kan göras med kredit- eller debitkort och kortkostnader gäller för vissa kort.

AFerry Ltd tar ut en minimiavgift på £25/40 Euros per bokning för alla ändringar eller annulleringar före avgång utöver kostnader hos färjerederiet.

Alla avgifter baseras på fordonstyp, storlek, antal passagerare, rutt(er), avgångstid, reseperiod och datum och beror på tillgång.

Vissa avgifter beror på begränsade möjligheter eller tjänster inklusive ingen logi ombord, möjlighet att ta med fordon, fordonsstorlek, antal passagerare eller inga husdjursfaciliteter. Kontrollera före bokning.

Transport av husdjur till eller från Europa måste följa berörda länders relevanta krav och vissa tjänster har en avgift. Kontrollera bokningen innan och ta alltid reda på veterinärens råd.

AFerry Ltd har realtidsbokning för majoriteten av färjor och du får en bekräftelse direkt genom e-mail om bokningen accepterats.

Det finns ett antal biljetter som bokas virtuellt med relevant rederi och därför behöver du kontakta vår kundtjänst för att avsluta bokningen.

AFerry Ltd förbehåller sig rätten att variera biljettpriser i enlighet med marknadsförändringar (t.ex. valutaförändringar, oljepriser och lagstiftning från regeringen) eller höjning av rederipriser.

AFerry Ltd ansvarar inte för om du missar avgången, felaktig användning av bokningsvillkoren eller om du stannar längre än bokningen tillåter. Du är betalningsskyldig för hela kostnaden för den relevanta bokningen.

Alla avgångs-/ankomsttider ges av rederiet och anges i lokal tid. Vi råder att man kontrollerar avgångstider med kundtjänst för AFerry Ltd eller rederiet innan avgång.

AFerry Ltd kan inte acceptera ansvar för något avbrott eller ändring av din resa på grund av dåligt väder eller tidvattensförhållanden eller andra omständigheter. Kundtjänst kommer att försöka meddela dig om allvarliga situationer som kan påverka din resa, men var god kontrollera reseförhållandena innan avgång.

AFerry Ltd kan inte acceptera ansvar för ändringar av tjänsten inklusive att använda alternativa skepp eller att faciliteter och tjänster ombord dras in.